GDPR-seloste

24.05.2018

Huomiothan, että päivitimme rekisteriselosteemme GDPR:n vaatimalle tasolle.

Voit tutustua meidän rekisteriselosteeseemme täällä: www.admia.fi/tietosuoja

Mikä GDPR on?

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation. GDPR on EU:n määrittämä tietosuoja-asetus, joka on astunut voimaan vuonna 2016, mutta asetukselle myönnettiin kahden vuoden siirtymäaika, joka päättyy 25.5.2018.

Miten tämä koskettaa sinua?

Yleisesti ottaen jokaisella henkiloasiakkaalla on nyt enemmän oikeuksia nähdä ja saada tietoja omista henkilötiedoistaan suoraan yrityksiltä. Näihin lasketaan tietosuoja-asetuksen mukaan nyt myös erilaiset online-tunnusten tiedot, paikkatiedot, sekä biometriset tiedot perinteisempien henkilötietojen lisäksi.

Nyt sinulla on oikeus pyytää yritykseltä ja organisaatioilta selvitys siitä, että mitä tietoja he säilyttävät ja hallinnoivat sinusta. Tämä koskee yrityksen kaikkia rekisterejä. Näihden selvitysten lisäksi sinulla on nyt myös oikeus vaatia yritystä poistamaan tai siirtämään muualle kaikki sinua koskevat tiedot. Yrityksen tulee pystyä todistamaan myöskin, että tiedot ovat todella poistuneet järjestelmistä. Tähän on tosin muutamia poikkeuksia, kuten laskutustietojen poistot, joita ei voida lakiteknisistä syistä poistaa heti, vaan niitä pitää pystyä säilyttämään kuusi vuotta.